PENDIRIAN PDAM MENGENAI ISU HARGA SILING DAN PENUKARAN HARGA MINGGUAN

7hb Mac: Maklumat Terkini,

YB Menteri KPDNKK telah memberi jaminan bahawa sebarang perang harga hanya akan melibatkan margin syarikat minyak. Ini telah memberi sedikit comfort level kepada kami, namun pihak PDAM masih tidak dapat kepastian selagi perbincangan yang lebih ketara dan teliti bersama pihak syarikat minyak dan KPDNKK, di buat terhadap mekanisma yang akan di pergunakan.

(more…)

Read More